Per a l’avaluació de les lectures obligatòries de les assignatures de llengua, l’institut Arnau Cadell farà servir la plataforma digital LEGILAND a 1r i 2n d’ESO. El cost de la llicència per alumne és de 10€ i serveix per a tot el curs 2020-2021.

En iniciar-se el curs escolar, els professors dels vostres fills i filles els donaran les claus d’accés per accedir a la plataforma.

En el cas dels alumnes de 2n d’ESO que ja feien servir LEGILAND el curs 19-20, podran accedir amb el mateix usuari i contrasenya que ja tenien.

Per fer el pagament, s’ha de fer una transferència de 10€ al compte: ES97 0182 3247 2102 0160 4467 indicant NOM i COGNOMS de l’alumne en el concepte. 

Després de fer la transferència i per agilitzar l’activació, heu d’enviar el justificant de pagament a [email protected]. En un termini de 48 hores us enviarem les claus d’accés.

Recordeu: Els socis de l’AFA no han de fer cap pagament. L’AFA es fa càrrec de la gestió i el cost de la llicència.